Algemene voorwaarde

Algemene voorwaarden

Artikel 1

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving - IDEAL of paypall

De levertijd gaat in op zodra Lugino wonen & cadeaus de betaling heeft ontvangen.

Artikel 2

Lugino wonen & cadeaus brengt de verzendkosten in rekening.

De hoogte van deze bijdrage voor verzending in Nederland of Belgie kunt u nalezen op onze websiteluginowonenencadeasu.nl onder het kopje verzendkosten.

De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening, bij retourzendingen betaald u gedeeltelijk de retourkosten.

Artikel 3

Na ontvangst van de order krijgt u per e-mail een bevestiging van de bestelling.

Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Lugino is bijgeschreven, verzendt Lugino wonen & cadeaus de bestelde artikelen binnen 1-3 werkdagen (mits op voorraad)

Indien de bestelde goederen niet binnen deze tijd bezorgd kunnen worden neemt Lugino wonen & cadeaus contact met u op via e-mail.

Artikel 4

Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet , dan kunt u de bestelling, gedeeltelijk op eigen kosten, retourneren. U dient dit te doen binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling onder opgaaf van redenen. (het retourformulier kunt u vinden onder kopje retourneren). Meld u retourzending vooraf per e-mail wordt en u ontvangt van ons een verzendlabel die u op de betreffende doos kunt plakken.

Houdt er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd. Vervolgens dient u dan binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen in de originele verpakking met de verzendlabel te retourneren

Lugino wonen & cadeaus zal de aankoopwaarde z.s.m. na ontvangst van de retourzending terugbetalen. Lugino behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer

het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.

Lugino wonen & cadeaus behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen twee dagen na aflevering van de bestelling per e-mail is gemeld.

Is uw bestelling beschadigd of incompleet aangekomen dient u het dezelfde dag nog aan ons te melden.

Als uw pakket wordt verzonden dan ontvangt u hier via email een bericht van.

Heeft u het pakket binnen 3 werkdagen nog niet ontvangen terwijl u bericht heeft gekregen dat uw bestelling is verzonden, dan dient u ons dat gelijk te laten weten! Anders kunnen wij geen onderzoek meer instellen en vervalt uw recht op vergoeding

Artikel 5

Lugino wonen & cadeaus staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

Artikel 6

Lugino wonen & cadeaus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Lugino wonen & cadeaus en transportstagnatie.

Artikel 7

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Lugino worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 8

Lugino wonen & cadeaus geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door. Lugino gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.

Artikel 10

Bestellingen welke buiten schuld van Lugino wonen & cadeaus tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Lugino wonen & cadeaus.

Indien wij de verzending retour ontvangen en blijkt dat u de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor en zullen wij de verzendkosten niet vergoeden. Als u het pakket alsnog wilt ontvangen dient u de verzendkosten zelf opnieuw te moeten betalen.

Sieraden

Alle producten worden diverse malen gecontroleerd alvorens ze door u worden aangeschaft. Op verlies van steentjes en losse onderdelen wordt geen garantie gegeven! Ondanks het zorgvuldig en goed vervaardigen van deze sieraden kan het voorkomen bijvoorbeeld i.v.m. temperatuurverschillen dat na verloop van tijd door normaal gebruik of door hardhandig gebruik de steentjes loslaten. Hierop wordt geen garantie verleend. Ook op sluitingen/sloten word geen garantie verleend. Wij geven ook geen garantie op diefstal of verlies van uw sieraden.

Op zilveren of roestvrijstalen sieraden met een gouden vergulding zit 3 maanden garantie vanaf de datum waarop het sieraad is aangeschaft. De vergulde laag is een dunne laag van een micron 14 karaats goud, deze zal daarom met de tijd en door gebruik slijten. Onder deze laag zit echt zilver. Deze garantie dekt daarom alleen materiaal- en productiefouten.

Buiten de garantie valt:

· Breuk (tenzij het een aantoonbare productiefout is).

· Beschadiging door normale slijtage, onjuist gebruik (zoals laten vallen) of verkeerde behandeling.

· Verkleuring door het gebruik van water, parfum, zeep, lotion of haarlak.

· Verkleuring door een hoge zuurgraad van de huid.

· Bewerking door een andere partij (bijvoorbeeld voor het op maat maken van het sieraad)

· Tot slot, verlies van het sieraad

 

Zichttermijn / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij

Lugino wonen & cadeaus. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Lugino wonen & cadeaus zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Lugino wonen & cadeaus binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag exclusief de eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Als de zending vóór het retourneren gratis verzonden is omdat u boven een bedrag van €70,00 uitkwam, dan worden de verzendkosten alsnog in rekening gebracht.

Kortom moet het product in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin deze ontvangen is.