Garantie

Garantie

Wij zijn altijd heel voorzichtig met het verzenden van onze producten. Mocht er iets kapot of gebroken aankomen dan vergoedt Lugino wonen & cadeaus deze schade. 

Garantie is niet van toepassing als:
• slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd
• er aanpassingen aan het product zijn gedaan
• schade aan het product is ontstaan door valschade, onjuist gebruik, opzet of nalatig onderhoud

Het retour zenden van dit product is op onze kosten, neem hiervoor contact op via info@luginowonenencadeaus. Deze garantie geldt naast en onverminderd de wettelijke rechten die je als consument al hebt. De wettelijke garantie houdt in dat het product datgene is en doet wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over een product of over iets anders, neem dan contact met ons op via info@luginowonenencadeaus .We streven ernaar om altijd te zoeken naar een nette oplossing. Ons streven is 100% tevreden klanten dus we denken heel graag mee.